Монографиялар
Алғашқы қазақ газеттері туралы ғылыми монография
Ахмет Байтұрсынұлы туралы зерттеу

Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаяны

www.ahmettany.kz