А.Байтұрсынұлының өмірі
мен шығармашылығы туралы зерттеулер түпнұсқасы
www.ahmettany.kz