А.Байтұрсынұлының өмірі
мен шығармашылығы туралы зерттеулер тізімі
www.ahmettany.kz